De natuur als laatste redmiddel – Een interview met dokter Pang Ming

Op dit moment hebben we 200 patiënten, die allemaal in de laatste stadia van hun ziekte verkeren. We krijgen maar zelden patiënten in een vroeg middenstadium van hun ziekte binnen. Ze komen naar ons nadat de dokters hen vertelden: “Je bent stervende en je hebt je laatste maanden te leven”. We zijn hun laatste hoop. Als gevolg van de verloren tijd en de vergevorderde aftakeling van het lichaam, is ons genezingspercentage laag, ongeveer 5%.[1]

Elke patiënt die hier komt zal depressief en pessimistisch over zijn herstelkansen zijn. Dus praten we niet veel over de theorie en principes van qigong. We tonen de patiënt eerst een video van een groepstraining, waar een groot plein is gevuld met honderden mensen die een krachtig qi-veld genereren. We tonen demonstraties van patiënten waar overgewicht snel afneemt, de bloeddruk daalt, of tumoren weggewerkt worden. We laten hem de voor en na toestand zien, de concrete resultaten van oefening. We laten dat niet zien om onszelf te promoten, maar enkel om het zelfvertrouwen van de patiënt te vergroten. Naar zijn idee denkt hij bijna dood te zijn. Wanneer hij ziet dat er hoop is, beoefent hij qigong met vastberadenheid.

De ziekte van sommige patiënten reageert snel op de training, bij anderen gaat het geleidelijker aan. Er was een patiënt met long- én maagkanker en hij was verlamd. De dokters zeiden dat hij nog één maand te leven had; ze adviseerden hem het ziekenhuis te verlaten en zijn familie niet verder financieel te belasten. Hij kwam hier en bleef nog bij ons voor 19 maanden, heel wat langer dan de tijd die hem was toebedeeld. Toen overleed hij.

Onze kankerpatiënten, zelfs al overlijden ze, hebben niet veel pijn. Ze hebben geen medicatie en pijnstillers nodig. Ze zijn niet uitgemergeld of hopeloos wanneer ze overlijden. Sommige patiënten komen graatmager aan. Na de training komen ze op gewicht. Sommigen sterven een bijna aangename dood in hun slaap. Anderen sterven op het oefenveld; ze nemen even pauze en overlijden. Twee patiënten zijn recentelijk op die manier gestorven. Je kan stellen dat zij gestorven zijn met echte menselijke waardigheid.

Vind je dat qigongbeoefening een betere genezingsgraad heeft bij bepaalde soorten kanker?

We merken weinig verschil. Onze training is hetzelfde voor alle ziekten. Andere qigongmethoden kunnen meer gespecialiseerd in hun toepassing en behandeling zijn. Maar onder de vele qigongziekenhuizen in het land, heeft het onze mogelijk het hoogste genezingspercentage. Ik zeg met opzet ‘mogelijk’ want we hebben nog geen uitgebreid onderzoek gedaan. Maar als het waar is, komt dat waarschijnlijk doordat onze qigongmethode niet erg ingewikkeld of overgespecialiseerd is.

In elk geval is ons succes af te lezen aan onze groei in de eerste paar jaar. In 1988 kwamen 500 patiënten voor behandeling. In 1989, 900; in 1990, 1700 en in 1991 hadden we 2800 patiënten. (Nota: in 1999 werden 10.500 patiënten in het centrum behandeld.) Ze komen vanuit het hele land. We maken geen reclame voor onszelf. Ze komen na het horen van de genezing van andere patiënten.

Qigong wordt vandaag de dag niet goed begrepen in China. Als je adverteert, lijkt het of je iets verkoopt en krijgen mensen een ongunstige indruk.[2] We maken daarom geen reclame voor qigong, het ziekenhuis of mijzelf. We vertrouwen op de getuigenissen van de patiënten zelf om bekendheid te krijgen. Het was eens dat een verlamde patiënt hier werd genezen. Hij ging terug naar huis en de volgende maand kwamen 20 verlamde mensen uit zijn dorp naar ons toe.

Elk kwartaal hebben we 20-80 verlamde mensen waarvan sommigen zo ernstig dat ze helemaal niet kunnen oefenen. Ze kunnen niet staan of lopen dus zetten we ze naast het oefenveld en geleidelijk keert de kracht terug in hun ledematen. Binnen de kortste keren staan ze opnieuw en oefenen ze mee met de groep. Hun herstelpercentage is 40%, wat hetzelfde percentage is als voor de andere vele ziektes die we hier behandelen.

Qigong richt de aandacht van de beoefenaar niet op vormen of rituelen buiten hemzelf. Het werkt met energie.

Hoe zou je het hebben over qigong als een hulpmiddel in de zoektocht van de mens om zichzelf te kennen?

Qigong is een zeer diepgaand kennissysteem. Het behoort in de hoogste regionen van de Chinese cultuur en zelfs van de wereldcultuur. Hoewel in India, Griekenland en Egypte geen gelijkaardige terminologie voor qigong gebruikt werd, ontwikkelde zich daar overal wel een kennis van dezelfde aard als qigong. Chinese mensen spreken over qi als de bron van het universum die de groei van alles veroorzaakt. Dit is een zeer verschillende scheppingstheorie dan de moderne wetenschap.[3] Astrofysici spreken over de Big Bang – een enorme explosie waaruit het universum ontstaan in.

Chinezen daarentegen spreken in termen van qi als het gaat over de oer- of oorspronkelijke staat van het universum. Energie die creëert en transformeert. In de oudheid sprak men niet over waarom dit zo was, maar eerder, hoe kan men met deze realiteit in harmonie leven en zijn eigen qi bewaren. De mens beschikt over deze qi. Hoe gaat hij daar gebruik van maken? Om qi te cultiveren, dient men alle qi weer aan te vullen die verloren is gegaan. Hoe? Er zijn verschillende methoden.

De meeste vertrouwen op het cultiveren van de qi binnenin het lichaam, om zo het verlies terug goed te maken. In China noemt men dit het cultiveren van jingqishen. Een andere methode vertrouwt niet op de qi in het lichaam maar gaat direct naar qi van de natuur. Dit is onze benadering. We cultiveren onze eigen qi door toegang te verkrijgen tot de enorme bron van de qi in de natuur aanwezig. Deze methode geeft sneller resultaat.

Maar het cultiveren van qi is niet het meest fundamentele; dat is het cultiveren van de geest. De beheersing van qi wordt werkelijk bereikt door de meesterschap over het bewustzijn. We gebruiken het bewustzijn op een zorgvuldige manier, zoals een ambachtsman, om ons leven vorm te geven, om onze doelen te bereiken. Als we moderne terminologie zouden gebruiken om dit proces te benoemen, noemen we het qigong. In de oudheid gebruikte men het woord qi maar dit maakt het te mysterieus voor de mensen. In moderne bewoordingen is qigong gewoon het verfijnen van het bewustzijn om zo de energie in het lichaam te optimaliseren. Dit leidt tot vitale gezondheid, harmonie in lichaam en geest en een ontwaakt spiritueel leven.

Qigong beoefenen is erg gemakkelijk. Qi gebruiken om ziekten te genezen is ook gemakkelijk. Onze patiënten kunnen leren hoe ze ziekten genezen met behulp van qi in 22 dagen. Na 3 maanden kan zelfs 30 à 40% qi gebruiken om een diagnose te stellen van een ziekte. De diagnose stellen kan door de patiënt visueel te onderzoeken of door middel van intuïtie of het voelen van iemands ziekte. Zo’n 40% leert dit redelijk snel. Het is niet zo ingewikkeld.

Vandaag de dag hebben mensen allerlei ideeën bij qigong. Ze denken dat je qigong gebruikt om een ziekte te genezen en dat is het dan. Maar zelfs als mensen zichzelf genezen, geloven velen niet zo diep in het proces. Maar qigong is niet zo beperkt. Je kunt er anderen mee helpen. Je kunt helpen het leven van anderen volledig om te keren.

Waarom kan qigong ziekten genezen?

De qigongtheorie zegt dat iemands gezondheid afhankelijk is van de normale levensprocessen van het lichaam, welke allemaal afhankelijk zijn van de ongehinderde stroom van qi. Een ziekte is de verstoring van deze stroom. Artsen zouden zeggen dat het functioneren is aangetast. Qigong richt zich niet op de oorzaak van de ziekte maar eerder op het herstellen van de persoon richting een totale fysiologische balans. Als de qi ongehinderd is, zullen de lichaamsprocessen normaliseren en zal de ziekte natuurlijkerwijs verdwijnen. Bijvoorbeeld mensen die een ongezonde bacterie in hun lichaam hebben, maar toch niet ziek worden. Waarom? Omdat hun lichaamsfuncties en immuunsysteem sterk zijn. Ze weerstaan de ziekte. Qigong vertrouwt niet op het weerstaan van ziekten.  Het schakelt de oorspong van de ziekte uit in zijn geheel, in plaats dat de ziekte latent in het lichaam blijft. In experimenten zien we dat de qi van mensen bacteriën buiten hun eigen lichaam kunnen doden. Het beoefenen van qigong zal dus zeker bacteriën binnen in het lichaam doden.

Hoe komt het dat bij mensen die de kunst van meditatie beoefenen, die onmiskenbaar goed voor de gezondheid is, toch hun gezondheid achteruit gaat?

Dit is omdat de traditionele trainingen, hoewel ze veel voordelen hebben, ook keerzijden kennen. Sommige berusten op stilte zoals het zittend oefenen. Om correct te zitten moet je de stilte binnengaan. Als dat niet, of niet goed lukt, heeft dat een negatief effect op de qi. Als je een diepe, stille staat niet kunt bereiken, zal je niet de vruchten plukken die voortkomen uit stilte, zoals het verbeterd functioneren van het brein, toename van alfagolven en afname van bètagolven. In onze oefeningen leggen we niet overmatig de nadruk op stilte; we stimuleren de natuurlijke processen in het lichaam, creëren een krachtiger (energie)stroom, opening (van meridianen) en balans. Deze herstelde, natuurlijke ritmes creëren een vitale gezondheid.

Onze qigong verschilt van andere methoden in die zin dat het de antieke afhankelijkheid van stilte verandert. In plaats daarvan leggen we de nadruk op beweging als basis voor het cultiveren (gong). In de klassieke opvatting spreekt men altijd over het bereiken van een staat waarin “geen enkele gedachte opkomt”. Denk niet dat dit makkelijk is. Wij zeggen: Concentreer gewoon op je bewustzijn, dat is goed genoeg. Focus op je gevoel, gewaarwording, bewustzijn en geest; elimineer het verwarde, onduidelijke, zwakke of negatieve. Het resultaat is dat je meester wordt over je eigen leven in plaats van slaaf van de materiële wereld. Existentialisten zoals Sartre zeggen: “Ik wil vrij zijn. Ik demonstreer voor vrijheid, dat is wat me vrij maakt!”. De vrijheid van qigong is niet zoals deze. Je moet de wetten van het leven beheersen. Wanneer je die beheerst, ben je vrij. Als je deze wetten niet eens kent, hoe kan je dan vrijheid vinden?

Over welke levenswetten heb je het?

De wetten van het leven die we vandaag de dag nauwelijks begrijpen. Moderne geneeskunde, biologie en anatomie beschrijven alleen de activiteiten van levende fenomenen. Ze spreken niet over de basis van organisch bestaan. Genetici kunnen tegenwoordig DNA-structuren zien, maar dat helpt hen niet verder bij het verklaren van onze levensvragen. Waarom? Wanneer DNA dubbele helixen levend zijn, kunnen deze gedupliceerd worden. Waarom kan dat niet bij dood DNA-materiaal? Omdat er geen leven is. De reproductie is onmogelijk. Dit betekent dat DNA alleen de materiële basis voor leven is, niet het leven zelf.

Het probleem is het steunen op inadequate wetenschappelijke methoden. De levenswetenschappen (biowetenschappen) maken gebruik van dezelfde methoden als de moderne wetenschap. Maar de moderne natuurkunde onderzoekt de levenloze wereld. Zij ontdekken de wetten van anorganisch materiaal. Deze methoden gebruiken om levende organismen te onderzoeken, zal geen bevredigende antwoorden geven met betrekking tot de aard van het leven.

De focus van qigong is het onderzoeken van het leven en zijn wetmatigheden. In tegenstelling tot wetenschappers, gebruiken qigongbeoefenaars een hoog ontwikkeld bewustzijn om het leven te begrijpen. De subtiliteit en het verfijning van dit bewustzijn verre overtreft enige methode of technologie gebruikt door fysici of scheikundigen. Leven is voorbij meetbaarheid of kwantificering. Ons gewone bewustzijn kan de omringende wereld reflecteren, maar kan deze niet doorgronden. Waarom? Omdat de mens zichzelf buiten het grote geheel plaatst hoewel lichaam en geest een geheel vormen. Alleen na de ontwikkeling en het bereiken van een hoog qigong bewustzijn, kan je de wetten van het leven, en het leven op deze aarde begrijpen.

Wat we vandaag begrijpen is niet een macro-overzicht van het leven, maar de expressie van de levensfenomen. Er zijn verschillende toestanden van bewustzijn – men is ziek of gezond, alert of slapend, actief, passief, boos, gelukkig etc. Hierboven bestaat de qigongstaat. Qigong focust op deze lagere toestanden van bewustzijn, probeert de wetmatigheden en processen hiervan te ontdekken, en streeft ernaar de beperkingen ervan te ontwijken. Door dit begrip probeert qigong een hogere staat van bewustzijn te bereiken. Wetenschap daarentegen onderzoekt door te meten. Wat het waarneemt van een bepaalde toestand is niet meer dan een observatie. De wetenschap heeft niet de instrumenten tot zijn beschikking om de hogere staten van het bewustzijn te begrijpen. Het heeft moeite te begrijpen hoe lichaam en geest weer tot evenwicht en gezondheid te brengen. Dit is het expertisegebied van qigong.

Het doel van qigongtraining is om de beoefenaar van ziekte naar gezondheid te laten bewegen en zich uiteindelijk spirituele verlichting te bereiken. We kunnen hier een ontwikkelingsproces herkennen. Hoe verhoudt zich dat met tot het boeddhisme en daoïsme, die gaan van lagere naar hogere staten van bewustzijn?

Over het algemeen praat men in religies niet over het genezen van ziekten. Ze hebben het over transcendentie, je los maken van de onzuiverheid van het leven. Ze hebben het over het paradijs. Maar qigong is enkel geïnteresseerd om beter te leven op deze aarde. Dat is een fundamenteel verschil.

Daoïsten spreken over onsterfelijk worden. Hinayana spreekt van de 4 dhyāna’s en samadhis. Mahayana bepleit “het verlichten van de geest en de eigen ware natuur zien”. Het is niet zo gemakkelijk. Men moet vele stadia doorgaan en vele transformaties ondergaan voor je dit niveau bereikt. Als je een enkele gedachte of gehechtheid hebt, is het onbereikbaar.

Een gewone gedachte zou verlichting verhinderen?

Elke gedachte, welke gedachte dan ook zou een obstructie worden. Gedachten zijn afleidingen, verbindingen met de externe wereld die je in een relatieve relatie dwingen. Één enkele gedachte kan je tegenhouden. Één plaats waar je geest vast zit zal je stoppen. De geest verlichten is relatief makkelijk. Het doordringen in je eigen ware natuur (essentie) is buitengewoon moeilijk.

Onderwijs je specifieke qigong oefeningen voor elke ziekte of ondergaan alle patiënten dezelfde training?

Iedereen doet dezelfde serie oefeningen. De nadruk ligt op beweging, niet op de stilte.

Integreer je ook traditionele daoïstische concepten zoals dazhoutian, xiaozhoutian, dantian, meridianen etc.?

Dat is niet nodig. Als je dat onderwijst gaat het langzaam. In de oudheid bereikten beoefenaars zeer hoge niveaus. Eenmaal toen ze die realisatie bereikten, hadden ze oefeningen zoals dazhoutian, xiaozhoutian of dantian niet nodig. Ze oefenden “elk punt op het lichaam is een dantian” – een staat waarin mens en natuur één worden.

Wat we hier doen met onze patiënten richt zich van begin af aan op dat niveau. We gebruiken houding, bewegingen, veranderingen in het bewustzijn en geluid, om zo de verbindingen tussen de mens en de omgeving te versterken en te maximaliseren.

Er zijn vele zhoutian, ofwel Heavenly Circulation oefeningen. De meest traditionele is om jing in qi te transformeren, waardoor seksuele vitaliteit wordt verzameld en opgeslagen en de jingqi in de dantian gaat circuleren. Wanneer je de Lesser Heavenly Circulation bereikt, xiaozhoutian, is het effect dat het seksueel verlangen afneemt of verdwijnt. Hoeveel mensen vandaag de dag accepteren het verdwijnen van hun liefdesleven?

De volgende oefening is het transformeren van qi in shen, wat de grootse shen creëert en het “innerlijke kind” (yinger) produceert. Yinger is gewoon een term voor de entiteit gecreëerd door bewustzijn en qi. Bij deze oefening stuur je het kind buiten jezelf. Als je het weer terug haalt, neemt het externe qi met zich mee die je vervolgens over alle punten van je lichaam distribueert. Op deze manier gaat de mens op in de natuur. Dit is een voorbeeld van een vroegere methode, genaamd dandaogong. Er zijn ontzettend veel daoïstische methoden; dit is er slechts een van.

Je ziet dus hoe complex het kan worden. Van de tientallen miljoenen beoefenaars van qigong in China vandaag de dag, hebben er waarschijnlijk niet meer dan enkele het eerste niveau bereikt, laat staan het hoogste niveaus van daoïstische ontwikkeling. In onze training beginnen we met de methode “mens en hemel gaan in elkaar op” (interpenetreren). Gebruik makend van qi en bewustzijn cultiveren we de verbinding tussen binnen en buiten, we verfijnen en slaan de qi op. We vermijden de langdurige en complexe beoefening van zhoutian.

Hoe zit het met de relatie tussen de energieën, jingqishen?

We hebben het gewoon over qi, dat zowel jing als het lichaam omvat. Ons lichaam is feitelijk gewoon qi. Fysici stellen dat massa de materialisatie van energie is; vormloze energie die zich manifesteert als een bepaalde vorm. Daar zit waarheid in. Traditioneel werd het universum gezien als het resultaat van de transformatie van oorspronkelijke oerqi.

Na deze transformatie nam qi, wat we noemen de middenpositie in, shen de hoogste, en vorm de laagste positie in. Wat wij vorm of het lichaam noemen is gewoon jing. Elke cel van ons lichaam is jing. De reproductie van een cel is jing. Er zijn enkele verschillende nuances hier betrokken die in het begin deze terminologie moeilijk maken. Maar de basis van deze jing is qi. Daarom is het begrijpen van qi, het begrijpen van de werkelijke bron, ware stabiliteit ons leven.

Hoe heb je zelf je begrip van qi ontwikkeld?

Ik heb veel verschillende vormen van spirituele ontwikkeling beoefend. Door de jaren heen ben ik me af blijven vragen: wat heeft waarde? Wat is nuttig? Wat werkt echt? Goden en bodhisattva’s? Mantra’s? Tijdens deze lange periode van zoeken en experimenteren ontdekte ik dat qi de basis van alles is. Wanneer je het begrijpt, zal je werkelijke iets bereiken in je spirituele leven.

Maar hoe kun je qi cultiveren? Je versterkt het met je lichaam en verfijnt het met je bewustzijn. Dit was wat ik ontdekte en concludeerde na al die jaren.

Ik ben arts. Ik beoefende de Westerse geneeskunde voor vele jaren. Sinds 1962 heb ik Chinese geneeskunde en acupunctuur beoefend. Maar zelfs mijn studie van Chinese geneeskunde hielp me niet bij het oplossen van de fundamentele vraagstukken van het menselijk bestaan. Gelukkig leverde het me wel vele inzichten op want het is ook een systeem dat op qi gebaseerd is. Breng een naald in om een ontsteking te behandelen en de zwelling neemt af. Waar is het naartoe gegaan? Dit is de functie van qi.

Dus je onderricht berust op het absorberen en de opslag van de externe qi en streeft de ontwikkeling van een krachtige qichang na, een veld van qi, door middel van groepstraining.

Ja, we gebruiken de qichang op een bijzondere manier. We hebben honderden mensen die samen oefenen en een energieveld opbouwen. Dit is ongelooflijk krachtig. Tijdens de training vragen hen die zichtbare of voelbare tumoren hebben, naar voren te komen zodat we het resultaat van hun oefeningen kunnen zien. Na een groepssessie worden de tumoren kleiner of ze verdwijnen zelfs helemaal. Dit is iets werkelijk, iets waardevol. Het is hetzelfde met de patiënten met een hoge bloeddruk. Na een groepstraining daalt de bloeddruk aanzienlijk.

In China zijn er veel mensen die qigong beoefenen en ongecontroleerd gaan lachen, huilen, schreeuwen, beven, stemmen horen, etc. Dat betekent dat ze geen basis hebben. Ze beschouwen onterecht deze verschijnselen als vooruitgang. Sommige docenten manipuleren hun studenten zelfs zodanig dat ze dit soort psychologische reacties gaan vertonen. Maar ik denk dat dit zeer oppervlakkig is. We willen naar iets echt kijken. Veel Chinezen hebben tumoren. Als we kunnen laten zien dat qigong beoefening een positief effect heeft op het verminderen of verdwijnen van tumoren, dan is dat nuttig. Het is een concreet en controleerbaar resultaat. Je kunt het zien.

Het kan moeilijk zijn voor mensen om de kracht van een qichang (qi-veld) te begrijpen

Ik denk dat het beste is om deze toepassing niet dadelijk in het begin te introduceren. Hoe meer je het over qigong hebt in termen van wonderbaarlijk, krachtig of buitengewoon, hoe moeilijker het te accepteren is voor mensen. Zelfs in China onderwijs ik alleen theorie die dicht bij de belevingswereld van mensen ligt, iets dat ze daadwerkelijk kunnen gebruiken. Dus wat ik zeg is: praat eerst over qigong als methode om ziekte te genezen. Mensen moeten leren om hun eigen ziektes te genezen en niet gaan hopen dat een docent hen zal redden op een of andere manier.

Leer eerst voor je eigen gezondheid te zorgen. Veel mensen denken: hoe ingewikkelder de leer en training, hoe diepzinniger deze is. In feite geldt: hoe ingewikkelder, hoe minder effectief. Dus als je leert hoe je deze qi van de natuur kan benutten en gebruiken, om ziektes in jezelf en bij anderen te genezen, dan heb je echt iets fundamenteels geleerd. Dat is een stabiele basis om op voort te gaan.

 

Voetnoeten

[1] Volgens de “Summary of Zhineng Qigong’s Healing Effects on Chronic Diseases”, gepubliceerd door het Centrum in 1991, toonde de data van 7,936 patiënten een genezingsgraad van 94.96% (15.20% genezen; 37.68% zeer effectief; 42.09% effectief). Bron: chilel.com
[2] Naar mijn ervaring wordt qigong niet alleen verkeerd begrepen in China, maar in de meeste landen ter wereld.
[3] Sinds de publicatie van dit artikel is de wetenschap echter ook vooruit gegaan en komen er meer nieuwe publicaties, theoriën en ontdekkingen tevoorschijn die onze oude paradigma’s omver werpen.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *