Algemene Voorwaarden

§ 1 Inschrijving

Door inschrijving geeft de deelnemer aan de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden te aanvaarden.

Persoonsgegevens worden conform de wet persoonsregistraties elektronisch opgeslagen (zie privacybeleid).

Inschrijven is mogelijk online of via e-mail. Bij inschrijving via de website ontvang je onmiddellijk een bevestiging van je inschrijving.

Indien er meer aanmeldingen binnenkomen dan er plaatsen beschikbaar zijn, zal de volgorde van binnenkomst worden aangehouden.

Door inschrijving geeft de deelnemer aan de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden te aanvaarden.

Inschrijven is vereist aangezien er beperkte plaatsen zijn. Wanneer je inschrijft, verwachten we je natuurlijk ook.

Inschrijvingen kunnen tot 12 uur vooraf de activiteit geannuleerd worden via de website. Dit kan niet via andere kanalen. Te laat in de les of vergeten tijdig te annuleren? Dan wordt je les wel aangerekend.

§ 2 Betaling en Facturatie

Voor online activiteiten betaal je via de website. Je kan betalen met Bancontact of kredietkaart (VISA of MasterCard).

Een factuur wordt uitsluitend opgesteld en verstuurd op expliciete vraag van de deelnemer op het ogenblik van de inschrijving. Er zijn geen kosten verbonden aan het opmaken en het elektronisch versturen via e-mail van de factuur.

§ 3 Annulering of wijziging door deelnemer

Direct na de inschrijving ontvangen de deelnemers een schriftelijke bevestiging. De deelnemer kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden, hier weergegeven in §3.

Jouw annulering of wijziging van een inschrijving moet je via de website registreren of schriftelijk per e-mail indienen.

Bij annulering of wijziging tot zeven dagen voor de workshop en/of opleidingsworkshop ben je 10 euro administratiekosten verschuldigd.

Bij annulering of wijziging tussen zeven dagen en 24 uur voor de workshop en/of opleidingsworkshop ben je 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voor de workshop en/of opleidingsworkshop ben je de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Bij verhindering is het toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor lezingen, workshops, abonnementen en individuele sessies.

§ 4 Annulering door de Just Flowing

Just Flowing heeft het recht een les, workshop of opleidingsworkshop te annuleren tot zeven werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit. De deelnemers ontvangen hiervan zeven werkdagen voor aanvang van de activiteit bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruik maakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald.

§ 5 Aansprakelijkheid

Just Flowing en vertegenwoordigers van Just Flowing zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een les, workshop, opleidingsworkshop en/of reisworkshop.

Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

§ 6 Auteursrechtelijke bepaling

De activiteiten en het cursusmateriaal bevatten auteursrechtelijk beschermde informatie. Het is niet toegestaan om het workshopmateriaal of delen daaruit digitaal te verwerken of openbaar te maken, te vertalen, na te drukken of op andere wijze te vermenigvuldigen zonder toestemming van de auteur.

§ 7 Slotbepaling

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en kunnen aangepast worden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 augustus 2022. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Just Flowing worden aangegeven.