top of page

De tijd die ertussen ligt

“Soms heb ik de indruk dat mensen weliswaar zo lang mogelijk willen leven, maar er alles aan doen om het beleven van dit bestaan versneld door te spoelen en zich op markante scènes te concentreren, die allemaal in de toekomst liggen. De tijd die ertussen ligt, wordt als belevenis domweg overgeslagen.”

– Theo Fischer

Alle overtuigingen zullen ergens verpletteren. Alleen de werkelijkheid zal zichzelf in stand houden. – Sadhguru

“The only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it, and join the dance.” – Alan Watts

bottom of page